In november 2012 heeft SOON een alumni-bijeenkomst georganiseerd binnen het departement voor Bestuur- en Organisatiewetenschappen van de Universiteit Utrecht (USBO).

Tijdens dit event was het doel alumni van de USBO te inspireren, informeren en concreet aan de slag te laten gaan met sociaal ondernemerschap. Met als vooruitzicht dat alumni in hun huidige organisatie- of bedrijfscultuur meer sociaal gaan ondernemen.

Peter Linde, oprichter van het SE-lab, gaf voorafgaande aan de workshop van SOON een lezing over het thema in en rondom de USBO. Hierop volgde een discussie betreffende inter- al dan niet intrapreneurship waarbij ook alumni actief meededen. In de workshop hebben de deelnemers, aan de hand van de SOON-cirkel en rondom een voor hen relevant maatschappelijk thema, een sociale onderneming opgericht.

Zeer creatieve en unieke ideeën kwamen voort uit deze sessie! Uiteindelijk werd het winnende concept, gericht op het optimaliseren van het transport voor mensen met een PGB, verblijd met een heuse Tony Chocolonely én de eer, natuurlijk.

November 2012