Het co-creatietraject voor Werk030 kende een klassieke profileringvraag; Hoe moet Werk030 zich zelf in de markt zetten, zodat zij op succesvolle wijze langdurig werklozen weer aan een baan helpt? In tien weken tijd hebben we werkgevers, werklozen en medewerkers van Werk030 bijeengebracht om behoeften, belangen en ideeën boven tafel te krijgen. Uiteindelijk resultaat was een duidelijke strategie voor de profilering, met draagvlak vanuit alle betrokkenen. Het belangrijkste aspect in de strategie is de kanteling naar de werkgever. Werk030 heet tegenwoordig dan ook Werkgeverservicepunt Utrecht-Midden, maar gaat onverminderd door in haar missie langdurig werklozen aan een duurzame baan te helpen.