Een community van jonge ondernemende Utrechters die verbindingen legt tussen gevestigde partijen en het onbenut jong potentieel. Dit alles in het kader van een Groene, Gezonde en Slimme regio.

 


SOON is weer met iets moois bezig. Een impactgericht netwerk van jonge ondernemende Utrechters, geleid door een board van aanjagers. De missie van YEBU (Young Economic Board Utrecht) sluit inhoudelijk aan op de missie van de EBU. We dragen bij aan een toekomstbestendige, economisch sterke regio Utrecht op de thema’s groen, gezond en slim.  We zetten de unieke kracht en energie in van jonge, ondernemende professionals, academici en ambtenaren, zelfstandigen en studenten door hen met elkaar én gevestigde partijen te verbinden. De YEBU is daarmee een bron van unieke expertise en energie.

 young people

Wat doen we dan?

Wij jagen gevraagd en ongevraagd projecten aan binnen de thema’s Groen, Gezond en Slim, en nemen het initiatief om de problematiek binnen deze thema’s te vertalen naar concrete business cases. De YEBU faciliteert voor jonge Utrechters, de EBU en haar partners kwalitatieve verbindingen. Zo verzekeren we Utrecht van een innovatief klimaat, waarin frisse blikken en de gevestigde orde elkaar beter weten te vinden.

 

 

Wie zijn daar bij betrokken?

De YEBU is een onafhankelijk initiatief van een groep jonge, ondernemende Utrechters, waaronder Robbert Maas van SOON. Partnerorganisatie EBU ondersteunt de oprichting van de YEBU met middelen, netwerk en expertise.