Kracht in NL (KINL) is een organisatie die overheid, bedrijven, kennisinstellingen en de geld- en geefsector inspireert ruimte en energie te geven aan de nieuwe topsector. Deze sector wordt gevormd door initiatieven van burgers, sociaal ondernemers en burgernetwerken, vaak in samenwerking met bedrijven en overheid. Deze organisaties zijn ondergebracht bij KINL. De coöperatie maakt deze initiatieven landelijk zichtbaar en verbindt ze met elkaar en nieuwe partners, voor een veerkrachtiger en sterker Nederland.

De coöperatie KINL wil nog meer bekendheid geven aan de initiatieven die bij hun zijn ondergebracht en ervoor zorgen dat deze nog beter functioneren. SOON heeft voor dit project een stagiair aangenomen om de 204 aangesloten initiatieven nog meer op de kaart te zetten en de verbinding aan te gaan met andere relevante partijen die over sociale innovatie en ondernemerschap communiceren. Hiervoor zijn evenementen georganiseerd en is onderzocht hoe fondsenwerving voor de initiatieven geoptimaliseerd en geïnnoveerd kan worden.

Meer informatie over deze organisatie? Neem een kijkje op de website van KRACHTIN NL en van de website van MAEXchange.

Dit project liep in mei – juli 2014