De UU wil zich sterker profileren als duurzame universiteit, enerzijds door het delen van wetenschappelijke kennis (onderwijs & onderzoek), anderzijds door zelf een inspirerend voorbeeld te zijn. Echter: de UU kan veel duurzamer! Er zijn al heel wat ideeën en succesvolle initiatieven die de UU en haar studenten en medewerkers verduurzamen (denk aan de Groentetas of zonnepanelen op het Wiskundegebouw), maar er was geen centraal punt, vanuit waar duurzame ideeën omgezet konden worden in actie. SOON kreeg daarom de opdracht van de UU om een Green Office op te zetten samen met andere betrokkenen, zoals studenten en medewerkers van de UU. Dit resulteerde erin dat per oktober 2013 de Green Office haar deuren opende waar studenten en medewerkers terecht kunnen met hun duurzame initiatieven! Let your green ideas grow!

Door het werken met (student) stagiaires en professionele begeleiders, is SOON in staat geweest een brugfunctie te vervullen tussen de universiteit en de studentenpopulatie. SOON bleef sensitief naar de belangen van zowel studenten en medewerkers als de universiteit als instelling. Door deze aanpak is het ontwikkelen van de Green Office in werkelijke co-creatie ontstaan.

Joop Kessels, Algemeen Directeur Universitaire Bestuursdienst Universiteit Utrecht.

Meer informatie over The Green Office vind je op hun website. Dit project liep van januari – juli 2012 bij SOON. De Green Office is nu een op zichzelf staand project.