Op donderdag 19 februari vond de eindpresentatie plaats van het project Speeltuinen van de Toekomst. Studenten van de UU en HKU bedachten onder begeleiding van SOON en Academie van de Stad scenario’s voor toekomstige speeltuinen in Utrecht.

 

De bijeenkomst wordt geopend door wethouder Victor Everhardt. ‘Het is vruchtbaar om op deze manier, door studenten, kennis in de stad te brengen. Dit is de afronding van het project, maar het begin van een discussie. Het gaat over de toekomst, over samen de stad maken!’, aldus de wethouder voor een zaal met sociaal makelaars, vrijwilligers, ambtenaren, studenten en andere geïnteresseerden.

Dan is het de beurt aan de studenten om het onderzoek te presenteren waar ze het afgelopen semester hard aan hebben gewerkt. ‘We hebben veel interviews afgenomen, beleid onderzocht en bewonersavonden georganiseerd en bijgewoond’, vertelt student Laura. ‘Op basis hiervan hebben we scenario’s bedacht: toekomstbeelden voor de speeltuinen van Utrecht in 2017. Ook hebben we strategische adviezen opgesteld.’

Student Matthias vertelt over de scenario’s: ‘We hebben vier scenario’s ontwikkeld, waarbij stakeholders (onderneming die toekomst ziet in de speeltuin), vrijwilligers en sociaal makelaars in elk scenario een andere rol en mate van verantwoordelijkheid dragen voor de speeltuin. De gemeente draagt bij elk scenario de verantwoordelijkheid voor de technische veiligheid.’ Een factor zoals het pedagogisch klimaat kan van invloed zijn op het te kiezen scenario: soms is er een professionele kracht nodig die hier de verantwoordelijkheid voor draagt. In andere gevallen kan de verantwoordelijkheid tussen verschillende partijen gedeeld worden.

Ook stelden de studenten adviezen op, zoals het hebben van één centraal aanspreekpunt binnen de gemeente die over speeltuinen gaat, het ontwikkelen van een digitaal platform voor beheerders en/of bezoekers van speeltuinen en het vaststellen van een basisniveau voor de kwaliteit waaraan speeltuinen moeten voldoen.

Na de presentatie worden alle aanwezigen verdeeld in groepen. Elke groep krijgt een stelling toegewezen die voortborduren op de zojuist genoemde adviezen van de studenten. De groepen hebben drie kwartier om in discussie te gaan, waarna ze de uitkomsten aan iedereen vertellen. Een groep vertelt beeldend: ‘Stel je voor dat de speeltuin een boom is. De wortels van de boom is de gezamenlijke droom van betrokkenen: wat zijn de wortels die de boom doen groeien? De gieter die de boom water geeft zou de sociaal makelaar kunnen zijn. Bloeiend en groeiend moeten samen regels gemaakt worden en moet de verbinding worden gelegd. Bovenin de boom hangen roze wolken met verschillende visies en doelen, maar uiteindelijk zijn het de wortels die de boom sterk maken.’

De opdrachtgever van Gemeente Utrecht vindt het een mooie metafoor. ‘Op basis van de uitkomsten van het project en de discussie gaan wij een advies vormen voor de gemeenteraad. Dit advies dient dan als input voor de verandering van het beleid rondom speeltuinen. Heel goed gedaan!