Als iemand mijn vader vraag wat hij verdient, maakt hij altijd de flauwe grap: ‘Ik verdien heel veel, maar ik krijg het niet’. Ontwikkelingsorganisatie Cordaid dreigt hetzelfde te overkomen. In 2015 lopen subsidies van de Nederlandse overheid aan NGO’s sterk terug. Cordaid vindt uiteraard dat het dat geld wel degelijk verdient en nodig heeft om hun goede werk voort te zetten en zoekt daarom naar nieuwe manieren om geld te gaan verdienen.

De manier van werken bij Cordaid moet om en de organisatie moet een sociale onderneming worden. En daar komt SOON natuurlijk om de hoek. De afdeling ‘Disaster Risk Reduction’ heeft SOON gevraagd om hen te helpen met dit proces. Deze afdeling houdt zich bezig met het voorkomen van natuurrampen zoals droogte en overstromingen. Dit kan bijvoorbeeld door irrigatiesystemen aan te leggen die werken op zonne-energie, door gewassen te ontwikkelen die bij droogte of juist overstromingen nog steeds geoogst kunnen worden of door het ontwikkelen van lange termijn buienradars.

Het is nogal een opdracht: Geld verdienen in de context van arme mensen en rampen die op loer liggen.  Voor de zomer hebben Anne en Mirjam (twee andere SOON stagiaires) hier druk over gebrainstormd en zij hebben allerlei businessmodellen uitgezocht en bedacht. Sinds september ben ik ingehaakt in het traject, nadat Mirjam een baan in het buitenland kreeg, en ik ben nu hard aan het werk om die modellen in de praktijk te brengen. Daarom ben ik op het moment allerlei bedrijven aan het spammen om ze enthousiast te maken voor een samenwerking met Cordaid. De eerste gesprekken vinden binnenkort plaats, dus een update over het verloop daarvan krijgen jullie in mijn volgende blog!

– Sarah