In mijn zoektocht naar een stage kwam ik bij SOON terecht. Een bedrijf in sociaal ondernemen, met als doel om maatschappelijke meerwaarde te creëren op een ondernemende manier. De “change the world or go home” mentaliteit is er aanwezig. Mezelf ontwikkelen in een stage en iets doen voor de maatschappij, dat klinkt perfect!
Nu ben ik, met twee anderen, twee maanden bezig bij het project speeltuinen van de toekomst, beleidstukken worden doorgenomen, interviews worden gehouden en bewonersavonden worden georganiseerd.  Zo proberen we erachter te komen hoe Utrechtse speeltuinen toekomstbestendig gemaakt kunnen worden, in overeenstemming met het beleid van de gemeente en behoefte en mogelijkheden van de bewoners. Waar zit hem dan de maatschappelijke meerwaarde?

Het beleid van de gemeente vraagt om meer participatie van bewoners, meer eigen initiatief en misschien wel zelfbeheer. Zelfbeheer wordt, volgens wikipedia, gedefinieerd als een het streven naar een onderneming waarbij de productiemiddelen in handen zijn van de arbeiders, ofwel de hoedanigheid van een groep arbeiders die als eigenaars van een onderneming gezamenlijk en op democratische wijze de verantwoordelijkheid dragen.
Voor speeltuinen zou het betekenen dat arbeiders buurtbewoners zijn en zij beheren dan de speeltuin. Volgens het kabinet zou het mogelijk moeten zijn. In de participatie samenleving wordt verwacht van iedereen die het kan, voor zichzelf en anderen zorg te dragen. Taken die professioneel geregeld waren, zullen als het mogelijk is door vrijwilligers worden gedaan.

Maar is het in verschillende Utrechtse speeltuinen mogelijk om vrijwillige buurtbewoners taken van professionals over te laten nemen? Behoudt de speeltuin dan de kwaliteit? Wat zou er kunnen gebeuren? Wat is er voor nodig om dit mogelijk te maken?
In januari hopen we op dergelijke vragen antwoord te hebben.  De maatschappelijke meerwaarde zit in deze antwoorden. Want voor dit kleine stukje van de maatschappij wordt gekeken hoe het verder moet om de speeltuinen zijn fijne en veilige status te laten behouden. Ik denk dat je als wereldverbeteraar niet klein genoeg kan beginnen en ben benieuwd naar mijn verdere tijd bij SOON!