Weleens gehoord van de ontwikkelingscurve van organisaties? Dit model geeft aan hoe organisaties groeien en in welke fases ze terechtkomen. De eerste periode, waarin een onderneming wordt gestart, staat in het teken van vormen: het uitzoeken van mensen, regelen van middelen en ontwikkelen van de juiste relaties. Vervolgens komt fase twee: volharding. In deze fase heeft de organisatie vorm gekregen en wordt gezocht naar efficiency en optimalisatie. De eerste spanning is verdwenen en binnen de organisatie groeit het besef dat er wat stappen gezet moeten worden, wil ook de toekomst rooskleurig blijven. Medewerkers werken hard aan het stroomlijnen van de organisatie en haar processen en proberen routine te creëren. Simpel? Zeker niet.

Precies deze tweede fase is waar wij ons bij SOON nu in bevinden. We weten hoe we begonnen zijn, wat we de afgelopen twee jaar gedaan hebben en hoe dingen nu gaan. Althans, iedereen heeft hier ideeën over. Vraag een willekeurige stagiair en je zal een enthousiast verhaal krijgen over de kern en activiteiten van SOON. Om door te groeien als organisatie heb je echter ook een gezamenlijke identiteit nodig, één die niet alleen gevangen is in individuele percepties. Daarom staat dit jaar bij SOON in het teken van onze identiteit: wie willen we zijn in de toekomst, wat willen we doen, sluiten onze activiteiten nu nog aan bij de waarden die we ooit hebben bepaald?

Om ons te helpen dit soort vragen te beantwoorden schakelen we iedereen in die ooit betrokken is geweest bij SOON: oud-stagiaires, voormalig opdrachtgevers, de docent die Robbert en Iesja ooit een zetje in de juiste richting heeft gegeven, die ene coach die toen een workshop gegeven heeft en de andere organisaties in The Office. Samen met hen gaan we door middel van brainstormsessies en gesprekken de SOON-identiteit ontdekken zodat we deze sterk kunnen uitdragen en volgend jaar met trots kunnen zeggen dat we op weg zijn naar organisatievolwassenheid.

– Charlotte